HOUSTON, TX ~ EYEBROW THREADING CERTIFICATION - 02/18/19

HOUSTON, TX ~ EYEBROW THREADING CERTIFICATION - 02/18/19

Date: February 18, 2019

Time: 8:30 am - 2:30 pm

Location: Hilton NASA Clear Lake

3000 Nasa Pkwy

Houston, TX 77058

* FREE Threading Kit!

  • Course Tuition: $269.00